Партнери

Українська Федерація Танців

Всеукраїнська Федерація Танців - Всеукраїнська громадська організація, яку було засновано у 2006 році, і з моменту свого створення Організація несе місію розвитку людини через танцювальне мистецтво.
 
За час свого існування ВФТ провела понад 150 танцювальних заходів у різних містах України.
 
ВФТ ставить перед собою завдання щодо поглиблення теоретичних і практичних знань у танцювальній сферіі, а також створення методології викладання танців у рамках ідеології «розвитку людини через танцювальне мистецтво».
 
Президент УФТ - Моголівець Наталія


Українська Федерація Йоги

Всеукраїнська суспільна організація «Українська Федерація Йоги» — союз незалежних йога-центрів, інструкторів йоги, людей, що практикують йогу, та тих, що тільки почали опанування цієї стародавньої системи, що об’єднані Школою і Традицією, зацікавленістю йогою, підходом до її вивчення, а також дружбою та взаємоповагою.

Завданням УФЙ є гуманітарно-просвітницька діяльність, спрямована на свідоме покращення фізичного і психологічного стану людини за допомогою системи практик.

Мета Організації — популяризація йоги та здорового способу життя, а також гармонізація взаємовідносин людини, суспільства і Природи. 
dance.net.ua


украниская федерация йоги Ukrainian yoga federation

     

Ukrainian Dance Federation

Ukrainian Dance Federation is an all-Ukrainian public organization that was established in 2006 and that from the day of its launching has been advancing the mission of person’s development through the art of dancing.


Within the period of its activity the UDF has organized more than 150 dance events in different Ukrainian cities.

The main target of UDF is to extend theoretical and practical knowledge of dancing art and to work out the methods of teaching in terms of “person’s development through the art of dancing” ideology.

The President of UDF is Nataliya Mogolivets.


Ukrainian Federation of Yoga

All-Ukrainian public organization „Ukrainian federation of Yoga“ is a union of the independent yoga-centers, yoga instructors, practitioners of yoga, and those who have just started mastering this ancient system, all united by the School and the Tradition, interested in yoga, its learning approach, and also friendship and respect to each other.

UFY's objective is humanitarian educational activity aimed at conscious improvement of physical and psychological state of a person achieved with the help of system of practices.

The goal of the organization is popularization of yoga and healthy leaving, and also harmonizing relationship among people, society and Nature.