CID UNESCO

CID являє собою «зонтичну» організацію для всіх видів танцю,(тобто діє на більш високому суспільному рівні ніж її члени: школи, фестивалі, окремі члени тощо) в усіх країнах світу. 
Це міжнародна неприбуткова організація (INGO), яка представляє всі форми танцю,що визнаються Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти науки і культури (ЮНЕСКО).

Штаб квартира CID розташована в Палаці ЮНЕСКО в Парижі.
Адміністративна служба президента: д-ра, професора Алкиса Рафтіса в даний час знаходиться в Афінах, Греція.

Опираючись на основнi принципи дiяльностi ООН та UNESCO, CID не робить рiзницi мiж рiзновидами танцю - навпаки, без упереджень та прихильностей ставить акцент на його рiвнозначну культурну цiннiсть для суспiльства. Міжнародна танцювальна рада завжди вiдкрита до дiалогу з носiями танцювальної культури незалежно вiд нацiональностi, статі, релiгiйних, полiтичних вподобань, або соцiального положення.

СID визнає всесвiтне значення танцю, як мистецтва, високо оцiнюючи його роль в системi освiти, та постiйного об'єкту наукового дослiдження.

Сайт CID UNESCO www.cid-portal.org/cdr

Членство

Членами CID є найбільш яскраві федерації, асоціації, школи, компанії та люди в 155 країнах світу. Кількість членів CID постійно зростає. Так вже у 2009 році в CID нараховувалося більше ніж 600 інституційних членів ( федерації , школи , компанії ,конкурси , фестивалі тощо ) та більше 4000 індивідуальних членів (хореографи, педагоги, історики танцю, критики та ін.) в 155 країнах. 

Конгресс

Конгресc CID забезпечує офіційну платформу для співробітництва людей, груп та організацій, що об’єднані спільним прагненням збереження та розвитку танцювального мистецтва.

Не зважаючи на те, що конгреси першочергово призначені для професіоналів, вони є відкритими для всіх, хто хоче дізнатися більше та приєднатися до танцювальної спільноти без будь-якої упередженості або дискримінації.

Як Організація Об’єднаних Націй з питань Танцю Міжнародна Танцювальна Рада (CID) активно підтримує та заохочує професійний розвиток, дослідження та міжнародний обмін у сфері танцю. 3окрема, з 1973року CID надає офіційну підтримку вільному обміну досвідом та розвитку танцю у всіх країнах шляхом створення місцевих секцій та надання членства.This page in English