CID UNESCO‎ > ‎Новини‎ > ‎

Новини CID UNESCO, квітень 2014

опубліковано 18 квіт. 2014 р., 05:54 Alexandra Varavina   [ оновлено 21 квіт. 2014 р., 01:16 ]

01. Всесвітній конгрес в Афінах
2-6 липня в Афінах, Греція. Це можливість зустрітися з іноземними колегами, обговорити з ними співпрацю, поєднуючи корисні зустрічі з відпочинком. Реєстрацію відкрито , а також приймаються пропозиції для презентацій (науково- дослідних звітів, лекцій ,майстер- класів , спектаклів , відеоматеріалів , виставок), в тому чистлі і для заочної участі. Всі презентації будуть опубліковані на сайті: http://cid-portal.org/cdr/athens2014/

02 . День танцю 29 квітня
Відзначатиметься у всьому світі багатьма мільйлнами танцівниківза ініціативою Міжнародної ради танцю CID. Відвідайте офіційний веб- сайт для ознайомлення з основними принципами проведення та офіційною інформацією; відправте флаєр з повідомленням про ваш захід, присвячений святкуванню Дня Танцю : www.danceday.cid -portal.org

03. Львівська секція CID, Україна
Львівська секція CID була нещодавно створена і визнана офіційним представництвом усіх форм танцю в місті. Наразі учасники Львівської секції вже зайняті підготовкою конференції CID 2014. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті: https://sites.google.com/site/lvivsectioncidunesco/

04. Змагання з бальних танців в Торонто, Канада
З 31 липня по 3 серпня змагання відбудуться в Westin Harbour Castle конференц- центрі міста Торонто. www.canamdancesport.com/

05. Змагання та фестиваль балету і сучасного танцю
22-27 липня 2014 у Відні , запрошуються молоді фахівці і студенти з танцювальних шкіл. www.wienweltwettbewerb.com

06. Чемпіонат зі спортивного танцю в Хорватії
У місці : Ріміні , Італія 26-27 квітня 2014 року. Всі дисципліни SportDance , Standard і Латино , а також майстер-класи.

07. Конференція в Малайзії
13-17 серпня 2014 в Куала -Лумпурі , з питань танцювальної освіти.

08. Танцювальна підготовка в Данії
2 річна денна форма освіти з танцювальної педагогіки , творчої практики , музики та адміністрування. Професійне навчання включатиме в себе проведення танцювальних проектів в школах , закладах культури і організацію своїх власних заходів.

09. Фестиваль в Йорданії
16-22/05/2014 запрошуються ансамблі з різних країн , всі форми танцю.

10. Фестиваль в Омані
Запрошуються народні танцювальні колективи. 01-17 серпня 2014. Організатори покривають квитки, проживання, харчування та внутрішній транспорт. Вимоги до колективу: 16 осіб старше 18 років, тривалість щоденного виступу 45 хвилин з використанням трьох різних костюмів.

11. Фестиваль-конкурс в Росії
26-30 квітня 2014 р. в підмосковних Хімках. Гала- концерт, присвячений Дню танцю буде безкоштовним для публіки. Запрошуються ансамблі з усіх країн.

12. Шукаю хіп -хоп танцюристів
Танцювальна Хіп- хоп команда потребує танцюристів з хорошою технікою в різних стилях, включаючи Street, Popping , Krump , Locking , House та Kung-Fu.

13. Фестиваль в Туреччині
20-25 травня 2014 в Бодрумі. Змагання , конкурси фотографії, вуличні шоу , вистави , парад , вечірки. Всі заходи безкоштовні. www.panorama.cid - portal.org

14. Фестиваль в Києві, Україна
26 квітня 2014.  www.panorama.cid-portal.org

15. Народний фестивль в Румунії
У Каракалі 12-15 червня 2014 запрошуються народні танцювальні колективи.

Більше подій в www.danceday.cid - portal.org & в www.panorama.cid -portal.org або написати в Секретаріат CID для уточнення деталей.

01. World Congress in Athens
2-6 July 2014. Meet colleagues for other countries, discuss cooperation with them, combine with holidays. Registrations are open, as well as proposals for presentations (research reports, lectures, classes, performances, video projections, exhibitions) also by absentee presenters. All presentations will be published online: http://cid-portal.org/cdr/athens2014/


02. Dance Day 29 April
will be celebrated all over the world by many millions of dancers. It is an initiative of the International Dance Council CID. Visit the official website for guidelines and the official message; send flyer of your event: www.danceday.cid-portal.org


03. Lviv Section, Ukraine
The Lviv Section of the CID has been recently established and recognized as official representation of all forms of dance in the city. It is already busy preparing a CID Conference within 2014. Visit its website: https://sites.google.com/site/lvivsectioncidunesco/

04. Ballroom dance competition in Toronto, Canada
From 31 July to 03 August in The Westin Harbour Castle convention center downtown Toronto. www.canamdancesport.com/

05. Competition and festival for ballet and contemporary dance
22-27 July 2014 in Vienna, inviting young professionals and students from dance schools. www.wienweltwettbewerb.com

06. DanceSport championship in Croatia
In Bellaria, Rimini, Italy 26-27 April 2014. All disciplines of SportDance, Standard and Latin, plus workshops.

07. Conference in Malaysia
13-17 August 2014 in Kuala Lumpur, on dance education.

08. Dance training in Denmark
2-year full time education on dance pedagogy, creative practice, music and administration. Professional dancers will be trained to undertake dance projects in schools, cultural institutions and on their own.

09. Festival in Jordan
16-22/05/2014 inviting ensembles from all countries, all forms of dance.

10. Festival in Oman
Inviting folk dance ensembles. 01-17 August 2014. Organizers cover tickets, accommodation, meals and internal transport. 16 persons over 18 years performing every day 45 minutes with three different costumes.


11. Festival-competition in Russia
26-30 April 2014 in Khimki near Moscow. Gala-concert devoted to Dance Day will be free for the audience. Inviting ensembles from all countries.

12. Seeking hip-hop dancers
Hip-hop dance company seeks dancers with good technique in styles including Street, Popping, Krump, Breaking, Locking, House and Kung-Fu.

13. Festival in Turkey
20-25 May 2014 in Bodrum. Competitions, photography contests, street shows, performances, parade, parties. All the events are free of charge. www.panorama.cid-portal.org

14. Festival in Kiev, Ukraine
26 April 2014. www.panorama.cid-portal.org

15. Folk festival in Romania
In Caracal 12-15 June 2014 invites folk dance ensembles.

See more events at www.danceday.cid-portal.org & at www.panorama.cid-portal.org or write to the CID Secretariat for details.

Comments