Вигяг з статуту стосовно членства у СІD

Стаття 6. Прийняття нових учасників

6.1. Для того, щоб стати дійсним членом, необхідно бути дійсним членом CID та надати заяву на ім’я Президента Секції. Для того, щоб стати асоційованим членом, необхідно прийняти положення Статуту та Внутрішнього регламенту та погодитися на сплату щорічного внеску, розмір якого фіксується Виконавчим Комітетом для кожного окремого випадку.
6.2. На кожній сесії Генеральної Асамблеї Президент зачитує список нових учасників, яких було прийнято з моменту проведення останньої сесії, а також заявників, яким було відмовлено у вступі.
6.3. Відмову від погодження кандидатури нового учасника можна оскаржити на Генеральній Асамблеї Секції, а після цього – у звернені до Президента CID, рішення якого є остаточним. Виконавчий Комітет Секції може запропонувати кандидатові, якому було відмовлено в дійсному членстві, прийняти його в категорії учасника, який надає підтримку.
6.4. Секція є дійсним учасником CID за умови прийняття нею статутів CID, узгодження своєї політики з політикою CID та сплати визначеного членського внеску.

Стаття 7. Припинення членства

Учасник Секції позбавляється свого статусу:
7.1. Шляхом подання на ім’я Президента заяви на скасування членства. Перед позбавленням статусу члена, учасник повинен виконати всі свої зобов’язання щодо Секції, що на разі не були завершені.
7.2. Шляхом виключення, яке може бути проголошене тільки Виконавчим Комітетом після надання сповіщення із вказаним мотивом виключення:
- чи то через несплату членського внеску, незважаючи на формальне нагадування, через 60 днів після його надання;
- чи то через невиконання статутних положень.
7.3. Шляхом виключення з реєстру учасників CID.
7.4. Через смерть.
Comments